Om kirken

Den danske folkekirke er den største kirke i Danmark og er statsstøttet via kirkeskat.

Over 80% af indbyggere i Danmark er medlemmer af den danske folkekirke.

Folkekirke styres af lokale menighedsråd med medlemmer der er valgt af sognet. Og disse er så styret af provstier, stifter og til sidst kirkeministeriet. Der er i alt 10 stifter i Danmark som styres af biskopper. Folkekirken har ikke et centralt sted hvor kirkens holdning afgøres og derfor er det ikke unormalt at høre forskellige retninger indenfor kristendommen i Danmark, i den danske folkekirke. Biskopper kan dog lave retningslinier i de forskellige stifter og biskopperne mødes jævnligt, men udsteder ikke samlet retningslinierne.